Bể cá mini 31 ( quả tròn15cm, giọt nước, tròn 12cm )

Mã SP: 31

360,000 VND

Tình trạng : Sẵn sàng

Bể cá mini 34 ( dưa 20 + tròn 12cm+ giọt nước)

Mã SP: 34

360,000 VND

Tình trạng : Sẵn sàng

Bể cá mini 35 ( 03 tròn 12cm )

Mã SP: 35

329,000 VND

Tình trạng : Sẵn sàng

Giá treo C33 + tròn 15cm

Mã SP: 12

199,000 VND

Tình trạng : Sẵn sàng